Bezinning – Ontmoeting - Sobere Maaltijd 2017

Serie Avonden In de Veertigdagentijd

De Franciscaanse Beweging NHN (FB), de MOV-groep(en) Hoorn e.o. (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) en de Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker (RvK) organiseren in 2017 weer 6 bijeenkomsten. De eerste avond wordt op de vrijdag na Aswoensdag gehouden – dat is 3 maart - de laatste is op vrijdag 7 april

 

HET LEIDMOTIEF IS DIT JAAR:  'EERLIJK!?'

 

 

In onze parochie vinden wij het belangrijk met gevoel voor gastvrijheid om te zien naar elkaar. Ook dat is een vorm van eerbied en respect voor de traditie van waaruit ons geloof en de kerk is gebouwd.

 

Bronwater; ons parochieblad

• Bronwater; jaargang 4, nr 3

• Bronwater; jaargang 4, nr 4

• Bronwater; jaargang 4, nr 5

• Bronwater; jaargang 4, nr 6

• Bronwater; jaargang 4, nr 7

• Bronwater; jaargang 5, nr 1

• Bronwater; jaargang 5, nr 2

 

 

 

 

Inlichtingen over

belastingvriendelijk schenken: ANBI

 

Luister ook eens naar Vonken van hoop, een programma voor zieken op Radio Maria.

Elke dinsdag van de maand om 13.15 uur.