Bezinning – Ontmoeting - Sobere Maaltijd 2017

Serie Avonden In de Veertigdagentijd

De Franciscaanse Beweging NHN (FB), de MOV-groep(en) Hoorn e.o. (Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede) en de Raad van Kerken Hoorn-Zwaag-Blokker (RvK) organiseren in 2017 weer 6 bijeenkomsten. De eerste avond wordt op de vrijdag na Aswoensdag gehouden – dat is 3 maart - de laatste is op vrijdag 7 april

 

HET LEIDMOTIEF IS DIT JAAR:  'EERLIJK!?'

Jongerenprogramma

18 maart 2017

 

Save the date!

Het jaarlijks terugkerende evenement ‘de Stille Omgang’ staat weer voor de deur! Dit jaar zal het plaatsvinden op zaterdag 18 maart in de Mozes & Aäronkerk te Amsterdam. Op die avond zullen jongeren uit het hele land samenkomen om het Mirakel van Amsterdam te gedenken en hun geloof te vieren. Deze keer zal het programma in het teken staan van het thema ‘LEEF!’

Stille Omgang

 

 

In onze parochie vinden wij het belangrijk met gevoel voor gastvrijheid om te zien naar elkaar. Ook dat is een vorm van eerbied en respect voor de traditie van waaruit ons geloof en de kerk is gebouwd.

 

Bronwater; ons parochieblad

• Bronwater; jaargang 4, nr 2

• Bronwater; jaargang 4, nr 3

• Bronwater; jaargang 4, nr 4

• Bronwater; jaargang 4, nr 5

• Bronwater; jaargang 4, nr 6

• Bronwater; jaargang 4, nr 7

• Bronwater; jaargang 5, nr 1

 

 

 

Inlichtingen over

belastingvriendelijk schenken: ANBI

 

Luister ook eens naar Vonken van hoop, een programma voor zieken op Radio Maria.

Elke dinsdag van de maand om 13.15 uur.