Hartelijk bedankt vrijwilligers!

In de maand december zijn veel  vrijwilligers actief geweest om onze kerken er sfeervol uit te laten zien. Koren hebben zich ingezet om mooie gezangen ten gehore te brengen, kosters hebben overuren gemaakt.  Kortom de maand december, het Kerstfeest en Oud en Nieuw zijn mooi  en enthousiast gevierd. Een dankjewel aan al die mensen die hieraan hun bijdrage hebben geleverd is zeker op zijn plaats. Dank voor uw inzet!

En nu januari 2017. Persoonlijk vind ik de overgang van die feestelijke maand december naar januari  groot.  De winter is bezig en het is rustiger. Toch gebeurt er achter de schermen veel.  De natuur is zich alweer aan het voorbereiden op groei en bloei. Het nieuwe leven is in aankomst.

 

Hartelijk bedankt Hans Bruin!

Ook voor onze diaken Hans Bruin breekt een nieuw begin aan.  Hans gaat ons  naar ruim 4 jaar in onze parochie werkzaam te zijn geweest verlaten en gaat  per 1 februari beginnen in de parochies van ‘t Veld, Waarland, Nieuwe  Niedorp en Heerhugowaard. Hans heeft veel betekend voor onze parochie.  Hij heeft aan de wieg gestaan met het tot stand komen van onze Heilige Matteüs parochie en het vervolg hiervan.

Hij is vaak voorgegaan in vieringen en ook in de woon- zorgcentra. Hij had het  ouderenpastoraat  onder zijn hoede en ging vaak voor in uitvaarten. Hans heeft de Alphacursus  geïntroduceerd en georganiseerd. Op zondag 8 januari hebben wij in de nieuwjaarsviering officieel hierbij stil gestaan. Maar ook vanaf deze plaats wil ik Hans enorm bedanken voor zijn grote vrijwillige inzet en collegiale vriendschap. Hans het ga je goed in je nieuwe parochie. Veel zegen over de toekomst samen met je vrouw Helmine.

Hoe gaan wij verder?  Op dit ogenblijk is het nog onduidelijk of er een vervanger voor Hans gaat komen.  Kapelaan Marco  en diaken René en ondergetekende zullen onze uiterste best doen om ons te blijven inzetten voor onze parochie.

Samen met uw allen gaan wij verder om Zijn Boodschap te blijven verkondigen, te vieren en te delen. Vrede en alle goeds

Pastoor Eugène Jongerden

 

 

In onze parochie vinden wij het belangrijk met gevoel voor gastvrijheid om te zien naar elkaar. Ook dat is een vorm van eerbied en respect voor de traditie van waaruit ons geloof en de kerk is gebouwd.

 

Bronwater; ons parochieblad

• Bronwater; jaargang 4, nr 2

• Bronwater; jaargang 4, nr 3

• Bronwater; jaargang 4, nr 4

• Bronwater; jaargang 4, nr 5

• Bronwater; jaargang 4, nr 6

• Bronwater; jaargang 4, nr 7

• Bronwater; jaargang 5, nr 1

 

 

 

Inlichtingen over

belastingvriendelijk schenken: ANBI

 

Luister ook eens naar Vonken van hoop, een programma voor zieken op Radio Maria.

Elke dinsdag van de maand om 13.15 uur.