Kerstmis

 

Wat heeft Kerstmis ons nog te zeggen? De engelen in Betlehem zeggen tegen de herders: ’Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer’ (Lucas 2,11). Met Kerstmis vieren wij dat een Redder voor ons is geboren, iemand die ons komt redden!

Wacht even… Heb ik een redder nodig? Ik kan mezelf toch wel redden ondanks alle problemen en moeilijkheden van het leven? Gaat het dan zo slecht met mij dat ik een redder nodig heb? Nou ja, we mogen eigenlijk wel zeggen dat wij ons, in het algemeen gesproken, wel kunnen ’redden’ in het dagelijks leven, maar toch is er iets waardoor wij ons ten diepste nìet kunnen redden.

Er is wel degelijk een probleem waar wij onmachtig tegenover staan. Dat is het probleem van ’leven voor zichzelf’. Leven alsof je uitsluitend voor jezelf op de wereld bent, de grootste bron van verdriet voor elke mens op aarde, ongeacht afkomst, achtergrond en eigenschappen. Volstrekt op jezelf gericht leven, als een eiland in het heelal.

Jezus komt ons redden van dit gif dat het leven van de mens en zijn relaties op kleine en op grote schaal kapotmaakt. Het Kind van Betlehem is God die niet voor zichzelf kàn leven omdat Hij liefde is. En de Liefde geeft zichzelf. Deze Liefde komt ons redden. Ook vandaag. Zalig Kerstmis.

 

Pastoor Samuel

 

In onze parochie vinden wij het belangrijk met gevoel voor gastvrijheid om te zien naar elkaar. Ook dat is een vorm van eerbied en respect voor de traditie van waaruit ons geloof en de kerk is gebouwd.

 

Bronwater; ons parochieblad

• Bronwater; jaargang 5, nr 1

• Bronwater; jaargang 5, nr 2

• Bronwater; jaargang 5, nr 3

• Bronwater; jaargang 5, nr 4

• Bronwater; jaargang 5, nr 5

• Bronwater; jaargang 5, nr 6

• Bronwater; jaargang 5, nr 7

 

Inlichtingen over

belastingvriendelijk schenken: ANBI

 

 

Luister ook eens naar Vonken van hoop, een programma voor zieken op Radio Maria.

Elke dinsdag van de maand om 13.15 uur.