Allerheiligen

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Allerheiligen wordt gevierd op 1 november en is een feestdag waarop alle heiligen van de Rooms-Katholieke kerk (ruim 100.000) gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

 

Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd. Op Allerzielen (2 november) worden alle gestorvenen herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop we stilstaan bij de onderwerpen dood en leven.

 

De voorbereiding voor beide feesten vindt vaak plaats op Allerheiligenavond.

Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween genoemd. Sinds de Reformatie in de zestiende eeuw heeft Halloween zich, overgebracht door Ierse kolonisten, in de Verenigde Staten verder ontwikkeld. De laatste decennia is dit weer over Europa verspreid. Het huidige Halloween heeft met het kerkelijke feest niets meer te maken.

 

Rooms-Katholiek feest

Het thema van de katholieke kerkelijke viering is “het einde der tijden”. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven.

 

Op de avond vóór en de middag en avond van Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor het feest van Allerzielen op 2 november. Kerkhoven worden schoongemaakt en met bloemen versierd.

 

Allerheiligen

Allerzielen