Allerzielen

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de Rooms-Katholieke kerk de zielen van gestorvenen worden herdacht. Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw gevierd op de dag na Allerheiligen: 2 november. Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd, maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en Latijns-Amerika.

 

Op Allerheiligen en Allerzielen wordt stilgestaan bij sterfelijkheid, dood en laatste oordeel.

 

Geschiedenis

In de 10e eeuw werd door abt Odilo van Cluny op 2 november een gedenkdag ingesteld voor alle gestorven kloosterbroeders. In de twaalfde eeuw werd deze dag door paus Johannes XIX algemeen ingevoerd als feestdag voor alle gelovige zielen.

 

Rooms-katholiek feest

Vele gebruiken hebben zich rond deze geloofsleer ontwikkeld. Naast het bijwonen van missen, deelname aan processies, bidden en het ontsteken van kaarsen, behoren kerkhofbezoek en versiering van graven met (witte) bloemen tot de plechtigheden.

 

De gebruiken rond Allerzielen hebben ook aanleiding gegeven tot verteltradities. Verhalen over de tijdelijke terugkeer van doden, lichtjes die daarbij de weg moesten wijzen, klokluiden en gekruiste bosjes stro op graven als afweer tegen het kwade, zijn daar voorbeelden van.

 

In België zet bijna iedereen grote potten chrysanten op de graven van familieleden.

 

Het grijze kerkhof wordt daar dan een bloemenzee. In Midden en Zuid-Amerika wordt Allerzielen uitbundig gevierd. Hele families gaan naar het kerkhof met tassen vol eten en drinken. Ze versieren de graven met bloemen en slingers. Muzikanten maken muziek, priesters houden preken. De hele dag is het een gezellige boel op de begraafplaats. Het feest sluit aan bij een oude traditie: je moet goed zorgen voor de geesten van de doden. Zo laat je zien dat die er nog gewoon bij horen.

 

Allerheiligen

Allerzielen