Aswoensdag

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Van oorsprong is Aswoensdag een dag van boetedoening, waarop we als gelovigen een kruisje van as op het voorhoofd krijgen. Zo tonen wij berouw voor onze begane zonden. Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen.

In die veertig dagen (zondagen niet meegerekend) voor Pasen leefden de mensen vroeger heel sober. Er werd alleen het hoogst noodzakelijke gegeten.

Tegenwoordig vullen we onze manier van vasten vaak anders in. Bijvoorbeeld door ons te onthouden van iets prettigs wat erg vanzelfsprekend is voor ons. Of we consumeren minder luxe, kopen alleen het nodige. En geven meer aan goede doelen. Zo tonen we ons solidair met minder welvarende mensen in de wereld.

De vastentijd herinnert ons aan het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Het is een waardevolle tijd van bezinning.

 

Om de ernst van het niet zomaar alles te kunnen eten en drinken te onderstrepen was (is) er op Aswoensdag ’s avonds een kerkdienst waarbij iedere kerkganger naar voren mag komen en voor het altaar staand van de priester een kruisje van as (verkoolde blaadjes) op het voorhoofd krijgt, met de woorden:

 

Gij zijt gekomen uit as en tot as zult ge wederkeren

 

As is een teken van menselijke gebrekkigheid en sterfelijkheid. As is ook een teken van nieuw leven. De as voor het askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van de Paasperiode van het voorgaande jaar.

Als symbool betekent het dat de takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden - door de dood heengaan - om tot teken te worden van het kruis, de dood en de verrijzenis.

 

Carnaval

Aswoensdag

Vastentijd

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag en Paaswake

Pasen

Beloken Pasen