Beloken Pasen

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Tweede zondag van Pasen “Sluitdag”

‘Beloken’ is het voltooid deelwoord van 'luiken', Middelnederlands voor 'sluiten'. Beloken Pasen is de sluitdag van het Paasoctaaf, de achtdaagse feestperiode die begint op Paaszondag.

 

De luiken zijn gesloten, de leerlingen zitten angstig binnen en en wachten af. Maar met Zijn komst verandert Jezus de angst in vreugde, zoals Hij dat ook voor ons wil doen.

 

Johannes 20,19-31

[19] Op de avond van die eerste dag van de week waren de  leerlingen bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’  Na deze groet toonde Hij hun zijn  handen en zijn zij. Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’ Na deze woorden ademde Hij over hen. ‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij. ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’

 

De naam voor deze zondag, “Beloken Pasen” slaat op de dichte luiken van het huis waarin de leerlingen samen zijn gekomen. Ze hebben zich opgesloten; ze zijn bang voor de boze wereld, buiten. Jezus laat zich echter niet tegenhouden door menselijke blokkades en komt ongehinderd in het midden van de verzamelde gemeenschap staan

De diepere betekenis hiervan is dat Hij eveneens in het midden van hun leven komt staan: de Verrezene staat centraal in de geloofsgemeenschap en in het leven van iedere gelovige. Vrede wenst Hij hen toe en zoals in het scheppingsverhaal: Hij spreekt het woord en het  bestaat; meteen verandert de angst in vreugde. Vervolgens geeft Hij ze een zending: ze krijgen een grote verantwoordelijkheid van Jezus (vers 23), want zonden zijn breuken in onze relatie met God; in Jezus naam en in Zijn Geest mogen we die herstellen.

 

Om die zending waar te maken, moeten de luiken en de deuren van het huis wel open ge-zet worden. De Kerk is een geloofsgemeenschap die voortdurend in contact is, in dialoog is met andere godsdiensten, de wetenschappen, de politiek (over rechtvaardigheid, armoe-de, oorlog, medische ethiek enz.), op wereldniveau en op plaatselijk niveau. Iedere gelovi-ge wordt door Jezus gezonden om zijn/haar steentje bij te dragen.

 

Met Pasen komt de Levende door onze gesloten luiken heen binnen en wordt het middel-punt van ons leven. Zo hebben de leerlingen Hem herkend.

Sinds het jaar 2000 heet deze dag in de Rooms-Katholieke Kerk ook de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid.

 

Carnaval

Aswoensdag

Vastentijd

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag en Paaswake

Pasen

Beloken Pasen