Doopsel

Doopsel

Eucharistie

Vormsel

Huwelijk

Verzoening

Ziekenzalving

Priesterwijding

Hieronder vindt u het doopschema van de H. Matteüsparochie voor de locaties Hoorn, Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker. We werken met vaste data. Dat is duidelijk voor de pastores en zo kunnen wij doopvieringen goed inplannen. Het kan voorkomen dat er meer kinderen worden gedoopt tijdens een doopviering. Houd er rekening mee dat de kerklocatie wordt vastgezet op chronologische volgorde: de locatie van de eerste aanmelding heeft voorrang. Iedere maand is één pastor verantwoordelijk voor alle dopen binnen de parochie. De doopvieringen beginnen om 13.00 uur.

Ter voorbereiding komen ouders en peter en meter tweemaal bijeen in de pastorie van de St. Martinuskerk in Zwaag. Deze bijeenkomsten staan gepland in de maand voorafgaand aan de doopviering.

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met Tiny de Boer, tel. 0229-210657

of met het Parochiesecretariaat, 0229-216749

secretariaat@rkmatteus.nl

 

Voor meer informatie kunt u ook bij hen terecht. Voor doop en voorbereidingen in Westwoud kunt u contact opnemen met Yvonne Appelman, tel. 0228-561369. In onderling overleg wordt dan een doopdatum vastgelegd.

 

Schema van doop en voorbereiding:

Doopmaand                    Voorbereiding                   Doopheer

1 en 8 oktober             12 en 19 september    Marco Cavagnaro

12 en 19 november     10 en 17 oktober         René Visser

10 en 17 december     14 en 21 november     nog niet bekend