Hieronder vindt u het doopschema van de H. Matteüsparochie voor de locaties Hoorn, Zwaag, Westerblokker en Oosterblokker. We werken met vaste data. Dat is duidelijk voor de pastores en zo kunnen wij doopvieringen goed inplannen. Het kan voorkomen dat er meer kinderen worden gedoopt tijdens een doopviering. Houd er rekening mee dat de kerklocatie wordt vastgezet op chronologische volgorde: de locatie van de eerste aanmelding heeft voorrang. Iedere maand is één pastor verantwoordelijk voor alle dopen binnen de parochie. De doopvieringen beginnen om 13.00 uur.

Ter voorbereiding komen ouders en peter en meter tweemaal bijeen in de pastorie van de St. Martinuskerk in Zwaag. Deze bijeenkomsten staan gepland in de maand voorafgaand aan de doopviering.

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met Tiny de Boer, tel. 0229-210657

of met het Parochiesecretariaat, 0229-216749

secretariaat@rkmatteus.nl

 

Voor meer informatie kunt u ook bij hen terecht. Voor doop en voorbereidingen in Westwoud kunt u contact opnemen met Yvonne Appelman, tel. 0228-561369. In onderling overleg wordt dan een doopdatum vastgelegd.

Doopsel

Schema van doop en voorbereiding:

Doopmaand                    Doopheer                                  Voorbereiding                   Door

14 en 21 januari          past. Samuel/kap. Mario    12 en 19 december     Tiny/Willemijn

4 en 18 februari          kapelaan Mario                   9 en 16 januari            Tiny/Sonja

4 en 18 maart             diaken Réné Visser             6 en 13 februari           Tiny/Willemijn

8 en 15 april                pastoor Samuel                  6 en 13 maart              Tiny/Sonja

6 en 27 mei                 kapelaan Mario                   10 en 17 april               Tiny/Willemijn

3 en 10 juni                 diaken Réné Visser             8 en 15 mei                  Tiny/Sonja

1 en 8 juli                    pastoor Samuel                   5 en 12 juni                  Tiny/Willemijn