Driekoningen

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Op 6 januari is het Driekoningen. Op deze dag vieren we het bezoek van drie wijzen aan het kind Jezus in de kribbe. Een wonderlijke ster heeft hen tot hem geleid.

Driekoningen is een typische benaming van het volk. Het wijkt af van hetgeen er in het Evangelie volgens Matheus staat; hierin is geen sprake van koningen maar van wijzen en in de nieuwe bijbelvertaling van 2004 worden ze magiërs genoemd. In de negende eeuw kregen de drie 'koningen' ook een naam: Casper, Melchior en Balthazar. Zij werden als vertegenwoordigers van de drie mensenrassen en van de drie toen bekende werelddelen aangezien. Dit is in overeenstemming met het evangelie, immers niet alleen het oude Godsvolk, de joden, maar alle volken, zijn geroepen tot de heerlijkheid van het beloofde Godsrijk. Rond het feest van Driekoningen bestaan er oude gebruiken. Een gebruik in nog veel gezinnen is, dat men een boon stopt in het deeg van koek of oliebollen: wie de boon vindt in zijn koek of oliebol mag die dag koning zijn en het menu samenstellen.

Met dit feest wordt ook de kersttijd besloten.

Advent

Kerstmis

Driekoningen