Eucharistie

Doopsel

Eucharistie

Vormsel

Huwelijk

Verzoening

Ziekenzalving

Priesterwijding

EUCHARISTIE

‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam (...) neemt en drinkt, dit is mijn bloed (...) doe dit tot mijn gedachtenis’. Sinds deze woorden van Christus komen wij rond te tafel bijeen om Hem, Zijn offer en Zijn verrijzenis te gedenken. Het delen van dit mysterie behoort tot de essentie van ons katholieke geloof en het vereist  een verantwoorde voorbereiding om hieraan deel te kunnen nemen.

Vandaar dat de communievoorbereiding pas begint bij een leeftijd waarop een kind kan lezen en schrijven, vanaf het zevende jaar.

 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Voor het eerst de communie ontvangen in een feestelijk verzorgde viering, is een mooi feest voor uw kind. Is uw kind in de leeftijd van 7 à 8 jaar, dan kunt u hem of haar hiervoor opgeven. De voorbereidingen starten ieder jaar in de maand januari en bestaat uit acht bijeenkomsten.