Katholieke feest- en gedenkdagen

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Bijzondere katholieke feest- en gedenkdagen zijn dagen waarop feest wordt gevierd of iets wordt herdacht in de katholieke traditie. Sommige vallen altijd op dezelfde datum, zoals Kerstmis op 25 december. Pasen ligt min of meer vast: het valt op zondag na de eerste volle maan in de lente. Feesten als Hemelvaart en Pinksteren zijn aan Pasen gekoppeld, evenals de vastentijd.