Het getijdengebed, de lauden

 

Het getijdengebed, als gemeenschappelijk gebed van de kerk,  heeft vorm gekregen o.a. vanuit de joodse traditie. Door de lofzang in het getijdengebed worden leven en tijd geheiligd. Hoewel deze gebedsvorm vooral gebruikelijk was in kloosters, verdient dit gebed ook een plaats in de liturgie van de parochie en in het leven van iedere gelovige. Het is één van de verschillende manieren voor de mens om te komen tot persoonlijk contact met Christus.

 

De kern van het Getijdengebed  wordt gevormd door de psalmen. Psalmen zijn geen lezingen maar Bijbelse gedichten. Gedichten verdienen vaak een verheven toon, psalmen verdienen te worden gereciteerd, te worden gezongen.

In het gezongen ochtendgebed, dat wekelijks wordt gehouden door een groepje mensen, staan drie psalmen dan ook centraal. Ook de meditatieve stilte, het branden van wat wierook voor een icoon, de vredeswens en enkele gebeden zijn belangrijke onderdelen.

 

Naast de psalmen vormen de hymnen een belangrijk poëtisch element. De hymne is een in beeldende taal geschreven lofzang, die voortgekomen is uit de geloofsbeleving van de jonge kerk. Getoonzette hymnen, die in het ochtendgebed gezongen worden, zijn ook te vinden in het Liedboek voor de kerken, in Gezangen voor liturgie en in verschillende andere zangboeken.

Belangrijke gebedsmomenten van de dag zijn het morgen- en het avondgebed, 'de twee scharnieren van het dagelijks getijdengebed'. Voor het vieren van de getijden in het stiltecentrum van de Cyriacus- en Franciscuskerk aan het Grote Noord zijn deze twee gebedsdiensten zeer geschikt. Al meer dan 30 jaar geleden is gekozen voor het gezongen ochtendgebed, geïnspireerd naar de aloude kloosterlauden, op zondagmorgen.

 

In een tijd waarin steeds meer ‘leken’ vormen zoeken om op een verantwoorde manier in gemeenschap invulling te geven aan de eigen geloofsbeleving, is de hierboven genoemde liturgische viering uitstekend te gebruiken. Een oude wijsheid luidt: Wie de getijden verzuimt, wordt door de tijd overspoeld.

 

Het getijdengebed is élke zondagochtend om 9.30 uur in het stiltecentrum van de Cyriacus- en Franciscuskerk te Hoorn, met uitzondering van 1e paasdag en 1e pinksterdag.

 

Iedereen is van harte welkom bij deze inspirerende viering!