Goede Vrijdag

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

De dag na Witte Donderdag komt Goede Vrijdag.

De klokken luiden voor aanvang van de dienst niet, als teken van rouw.

 

Het christendom is gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Goede vrijdag is dan ook de meest indrukwekkende dag voor christenen, want op deze dag gedenkt men de kruisdood van Jezus van Nazareth.

 

Dit doen we ’s middags in de kruiswegviering waarin een omgang wordt gemaakt langs de afbeeldingen (kruisweg-staties) van het verhaal van de marteling, het dragen van het kruis en de kruisiging van Christus. Bij elk van de 14 kruiswegstaties wordt stilgestaan. In de viering ’s avonds vereren we het heilige kruis waaraan Christus is gestorven.

 

Goede Vrijdag wordt 'goed' genoemd omdat de christenen geloven dat Christus' vrijwillige dood betekende dat God zich om het menselijk lijden bekommerde en het zelf op zich nam. Belijdende rooms-katholieken eten op deze dag geen vlees.

 

De dag staat in het teken van droefheid.

 

Maar bij alle rouw is er toch ook een beginnende vreugde om wat volbracht wordt. Dat blijkt ook uit de naam van de dag: 'Goede' Vrijdag. Het lijdensverhaal en de kruisverering vormen het middelpunt van de plechtigheden.

Carnaval

Aswoensdag

Vastentijd

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag en Paaswake

Pasen

Beloken Pasen