Hemelvaartsdag

Op een donderdag, de veertigste dag na Pasen vieren we de hemelvaart ('Ascensionis Domini') van Jezus Christus. Het is de veertigste dag na zijn opstanding uit het graf en tien dagen voor Pinksteren (nederdaling van de Heilige Geest).

Er zitten veertig dagen tussen Aswoensdag en Pasen en ook veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart, volgens de bijbel het moment waarop Jezus zich voor de laatste keer aan zijn volgelingen toonde.

 

Jezus is opgestegen ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader.

 

De hemelvaart van Christus geeft het definitief binnengaan aan van Jezus’ menselijke natuur in het hemelse rijk van God, vanwaar Hij zal wederkomen.