Maria Hemelvaart

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Maria Hemelvaart, ook wel genoemd Maria Tenhemelopneming, is in de Orthodoxe en Katholieke Kerk de feestdag van de opneming "met lichaam en ziel" van Maria in de hemel. Dit feest werd zeker al rond het jaar 430 gevierd. In de Katholieke Kerk wordt het sinds ongeveer 700 gevierd als een hoogfeest op 15 augustus.

Het geloof in de Ten Hemelopneming van Maria dateert uit de oudheid.

 

Ontstaansgeschiedenis van de feestdag:

Over het overlijden van Maria en vervolgens het met lichaam en ziel opgenomen worden in de hemel, zijn verschillende verhalen in omloop die niet door de Bijbel worden onderbouwd. Maria moet ergens tussen 36 en 50 na Christus zijn overleden in Jeruzalem of in Ephese. Hierbij zouden alle apostelen aanwezig zijn geweest, behalve Thomas. Toen deze arriveerde was Maria's lichaam al begraven en om haar toch eer te bewijzen bezocht Thomas in zijn eentje haar graf. Volgens de traditie zou Thomas toen de tenhemelopneming van Maria hebben gezien. Daarbij zou hij van Maria haar gordel hebben gekregen. De overige apostelen geloofden dit niet, totdat hij hen de gordel toonde en het lege graf.

 

Zondeloosheid

Dat in de traditie het sterven van Maria samenvalt met haar tenhemelopneming heeft te maken met de diepe overtuiging dat de dood van de Heilige Maagd vanwege haar zondeloosheid geen vat op haar had. Vandaar dat men liever spreekt van Maria’s ontslaping dan van haar dood.