Palmzondag en Goede Week

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Carnaval

Op deze dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. De vele pelgrims, die vanwege Pesach (het joods Pasen) in de stad waren, verwelkomden hem met palmtakken. Volgens de evangeliën wist Jezus op dit moment al dat lijden en dood hem wachtten.

 

Op Palmzondag is er de palmwijding. Deze herinnert aan het gejuich, waarmee men Jezus bij zijn intocht ontving. In de kerkviering wordt aan alle mensen het gewijde “palmtakje” uitgereikt.

 

Echte palmtakken zijn takken van de palmboom of van de olijfboom.  Palmen zijn het symbool voor de koning, terwijl olijftakken het symbool zijn van de vrede, die door de koning wordt gebracht. Bij ons worden deze echte palmtakken vervangen door takjes van allerlei andere altijd groene struiken of bomen, bijvoorbeeld de buxus.

 

Vroeger hing men de palmtakjes boven of naast de huisdeur of bracht men ze naar het kerkhof of naar een pas omgeploegde of met koren ingezaaide akker. In landelijke gebieden doet men dat ook nu nog wel. Geschikte plaatsen in huis om de palmtakjes op te hangen zijn: achter het kruisbeeld of boven een deur.

 

Op veel plaatsen worden palmpaasstokken gemaakt. Dit zijn houten kruisen, die versierd zijn met een broodhaantje, snoepgoed en fruit die na de paasviering naar zieken en bejaarden gebracht worden, vaak in optocht.

 

Het oudste getuigenis over het vieren van Palmzondag in Jeruzalem stamt uit het einde van de vierde eeuw. Vandaar verspreidde het zich in het oosten en naar het westen.

 

Op deze Palmzondag (ook wel Passiezondag genoemd) begint de Goede Week, die eindigt met Paaszaterdag. In de Goede Week gedenken we het lijden en sterven van Christus.

 

De laatste dagen van de Goede Week – Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag – vormen het hoogtepunt van de voorbereiding op Pasen.

De benaming 'Goede' Week verwijst naar het gegeven dat de dood dankzij Jezus definitief overwonnen is.

De oudste getuigenis over het vieren van Palmzondag in Jeruzalem stamt uit het einde van de vierde eeuw. Vandaar verspreidde het zich in het oosten en naar het westen.