Laat Uw koninkrijk komen

 

Wat is dat koninkrijk van God, toen en nu?

 

Toen vertelde Jezus dat het koninkrijk van God niet ver gezocht moest worden, maar dat het bij onszelf begint. Dat wij zelf kunnen werken aan liefde, vrede, welzijn en rechtvaardigheid.

In zijn parabels en andere verhalen liet hij dat blijken. Hij leefde het voor in zijn doen en laten. De mensen werden daardoor geraakt. Jezus trok zich regelmatig terug om te bidden tot zijn Vader. Hij kreeg veel volgelingen, maar hij werd ook tegen gewerkt. De schriftgeleerden en farizeeën uit die tijd zagen hem duidelijk niet zitten, mede doordat hij

leefde volgens de geest van de wet en niet volgens de letter van de wet. De machthebbers van toen namen hem gevangen en lieten hem zelfs ter dood brengen aan het kruis. Daarmee begon het verhaal pas echt goed. Door zijn manier van leven op aarde, door zijn opstanding en hemelvaart beseften velen dat hij het goede op de wereld was komen brengen, maar dat door allerlei wereldse zaken vele mensen daar niet mee bezig waren. De mensen werden door hem wakker geschud om op de plek waar ze wonen en leven aan dat koninkrijk te werken. Zijn blijde boodschap wordt door zijn volgelingen doorverteld tot op de dag van vandaag.

 

Nu gaat het nog steeds om dat rijk dat in en met de mensen zelf begint. Dat zien we in allerlei vormen om ons heen. Ook in onze parochie zien we mensen die hartstochtelijk en heel overtuigd werken aan liefde, vrede, welzijn en rechtvaardigheid in deze wereld. We verrichten mantelzorg. We tonen ons meeleven als iemand een ongeluk overkomt. We tonen onze verontwaardiging als iemand verkeerd wordt behandeld. We voelen ons betrokken als we geven voor een goed doel of als we bezig zijn met vrijwilligerswerk. Onze zonen en dochters stellen hun leven in de waagschaal als ergens in de wereld de vrede gevaar loopt. Vele mensen zijn bereid anderen belangeloos te helpen.

In al het goede wat we tegenkomen ervaren we al duidelijk de aanwezigheid van God en zijn koninkrijk. Dat het nog lang niet af is en dat wij als mensen daaraan mogen werken om het steeds verder te ontwikkelen is de boodschap van Jezus van Nazareth. In navolging van Jezus bouwen we als geloofsgemeenschappen daaraan verder.

Het volledige beleidsplan (verkrijgbaar bij het secretariaat) laat zien hoe we als geloofsgemeenschappen in onze parochie de komende jaren met elkaar concreet kunnen werken aan “Laat uw Koninkrijk komen”.