Priesterwijding

Op zeker moment kan een man of vrouw kiezen voor een meer exclusieve verbintenis met Christus: zij kiezen voor een religieus leven. Dat kan door toetreding in een kloostergemeenschap, maar mannen kunnen ook kiezen voor een wijding tot diaken of priester.

Diakens kunnen getrouwd zijn, maar een wijding tot priester hangt altijd samen met de gelofte tot een celibatair leven. Beiden verklaren gehoorzaamheid aan de bisschop.

 

Voor meer informatie:De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375, Vogelenzang, telefoon: 0252-345345.