Rond Vastentijd en Pasen

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Omdat Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan in de lente, is weliswaar het tijdstip in het jaar bepaald, maar nooit de datum. De Vastentijd begint dus ook variabel: 40 dagen vóór Pasen, vandaar ook wel de ‘veertigdagentijd’ genoemd. Maar eerst: Carnaval! Met aswoensdag wordt de Carnavalsperiode afgesloten en begint de veertigdagentijd ècht.

De week vóór Pasen, de Goede Week, beschrijft de laatste dagen van Jezus, Zijn lijden en sterven.

Met Pasen vieren wij Zijn verrijzenis; Zijn overwinning op de dood.

Carnaval

Aswoensdag

Vastentijd

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag en Paaswake

Pasen

Beloken Pasen