Sacramentsdag

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Op eerste zondag na de tiende dag na Pinksteren, vieren we de instelling van de eucharistie. We eten op deze dag brood en drinken wijn. Het brood verwijst naar Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde omwille van het heil van de mensen.

 

Tijdens dit Hoogfeest staat de tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal.

Eigenlijk wordt Witte Donderdag, waarop we het Laatste Avondmaal herdenken, opnieuw gevierd. Het verschil is dat de nadruk wordt gelegd op de aanwezigheid van Christus in de gedaanten van brood en wijn tijdens de eucharistieviering, de transsubstantiatie (wezensverandering). De woorden ‘Dit is mijn lichaam’ en ‘dit is mijn bloed’ betekenen “dit ben Ik, Christus zelf, geheel gegeven aan u”.