Stille Zaterdag en Paaswake

De viering van Paasnacht: tot het licht wordt!

 

Pasen is de belangrijkste christelijke feestdag. We vieren de opstanding van Jezus uit de dood nadat hij op Goede Vrijdag gestorven is.

 

In de nacht voor Pasen, de nacht van Stille Zaterdag, wordt de Paaswake gehouden. Na de indrukwekkende soberheid van de Goede Week, een viering van licht.

 

In de nacht voor Pasen heeft de kerk altijd haar belangrijkste feest gevierd, de Paaswake.

 

De Paaswake bestaat uit vier onderdelen: de lichtritus, de dienst van het woord, de viering van het doopsel en de eucharistieviering. De liturgische kleur bij de wake is wit. Wit is de kleur van het licht en zuiverheid.

 

Aan het Paasvuur wordt de nieuwe Paaskaars ontstoken:het licht van Christus, een directe verbinding met de opstanding van Christus. De Paaskaars wordt de donkere kerk ingedragen “Licht van Christus”, “God wij danken U”. Dit is het meest indrukwekkende moment. Het licht van de Paaskaars wordt doorgegeven aan de kleine kaarsen van alle mensen in de kerk. Het doopwater wordt gewijd.

 

Het christendom is met name gebaseerd op het leven en lijden én de opstanding uit de dood van Jezus Christus. We herdenken met Pasen de verrijzenis van Jezus uit het graf, op de derde dag na zijn kruisiging.

 

Pasen is niet elk jaar op de zelfde datum, maar op de eerste zondag die volgt op de volle maan na het begin van de lente.

 

Pasen is ook een lentefeest. Na de koude winter waarin alle voedsel van het vorige jaar is opgebruikt gaat de natuur opnieuw beginnen. Dieren krijgen jongen, bomen en bloemen gaan bloeien, kuikens komen uit hun ei. Het ei is een symbool van nieuw leven.

 

In sommige landen (bijvoorbeeld Spanje en Zwitserland) worden nog Paasvuren ontstoken: de koude geesten van de winter worden weggejaagd en de lente verwelkomd. In Nederland zijn er nog wel namen tegen die hieraan herinneren: paasberg, paasveld.

 

De lezingen in de kerkviering gaan volgens de traditie over het scheppingsverhaal en over de doortocht van het volk Israël door de Rode Zee.

 

Aan het einde van de wake wordt de Paasdag met feestelijk gezang begroet.