Vastentijd

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Aswoensdag is de eerste dag van de 40-daagse vastenperiode die vooraf gaat aan Pasen. In die veertig dagen (zondagen niet meegerekend) voor Pasen leefden de mensen vroeger heel sober, er werd alleen het hoogstnoodzakelijke gegeten.

 

Tegenwoordig vullen we onze manier van vasten vaak anders in. Bijvoorbeeld door ons te onthouden van iets prettigs wat erg vanzelfsprekend is voor ons. Of we consumeren minder luxe, kopen alleen het nodige. En geven meer aan een goed doel. Zo stellen we ons solidair met minder welvarende mensen in de wereld.

 

De vastentijd herinnert ons aan het verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken. Het is een waardevolle tijd van bezinning.

 

Vasten. We maken de balans op. Hoe spiritueel zijn wij? Hoe sober? Hoe solidair met anderen? Welke verantwoordelijkheid nemen wij? We kunnen ons in deze Veertigdagentijd oefenen in gebed, in soberheid, in daadkracht ten behoeve van anderen. In de overtuiging dat het geloof bergen kan verzetten.

 

Carnaval

Aswoensdag

Vastentijd

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag en Paaswake

Pasen

Beloken Pasen