Boete en verzoening (de biecht)

Doopsel

Eucharistie

Vormsel

Huwelijk

Verzoening

Ziekenzalving

Priesterwijding

Ieder mens weet hoe moeilijk het is om nooit fouten te maken. Het is des te mooier om vanuit een intense beleving van verzoening weer verder te kunnen gaan. In de wetenschap dat wij, vanuit ons geloof, elkaar kunnen vergeven.

 

Heeft u eens de behoefte om in een vertrouwelijk gesprek op te biechten wat u dwars zit of waar u mee rondloopt? U kunt hiervoor een afspraak maken met:

 

Kapelaan Marco Cavagnaro, 0229-245621, kapelaan@rkmatteus.nl