Vormsel

Doopsel

Eucharistie

Vormsel

Huwelijk

Verzoening

Ziekenzalving

Priesterwijding

Kinderen vanaf 11 jaar kunnen meedoen aan het sacrament van het Heilig Vormsel. Het sacrament van het Vormsel is een bevestiging van het Doopsel door het kind zelf. Waren het destijds de ouders die deze keuze van opname in een geloofsgemeenschap maakten, nu doet het kind zelf een bevestiging.

 

Voor opgave voor een komend vormselproject kunt contact opnemen met het parochiesecretariaat:

 

Parochiesecretariaat

0229-216749

secretariaat@rkmatteus.nl