Westwoud, H. Martinus

Vanaf juli 2017 vinden geen weekendvieringen meer plaats in de St. Martinuskerk in Westwoud. U bent welkom in een van de overige lokaties in de H. Matteüsparochie.

DECEMBER

Zondag 24 december Kerstavond

19.00 uur Oecumenische kinder- en jongerenkerstviering