Witte Donderdag

Rond Advent en Kerstmis

Rond Vastentijd en Pasen

Hemelvaartsdag

Pinksteren

Sacramentsdag

Meimaand Mariamaand

Maria Hemelvaart

Op deze donderdag voor Pasen wordt Het Laatste Avondmaal herdacht, dat Jezus met zijn twaalf discipelen hield.

 

Op Witte Donderdag vindt 's avonds in de kerken de Eucharistie plaats. De Eucharistie (dankzegging) is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof. Zij “voedt” de gelovige met de aanwezigheid van Christus. Bij het Laatste Avondmaal sprak hij de woorden die nog steeds de kern van de Eucharistie zijn:

 

“Neemt en eet, dit is mijn Lichaam… Neemt en drinkt, dit is mijn Bloed… doe dit tot mijn gedachtenis”.

 

Het brood, onze geconsacreerde hostie, verwijst naar Jezus' lichaam, de wijn naar het bloed dat Jezus offerde voor het heil van de mensen. Door het avondmaal zullen de christenen Jezus en zijn dood blijven gedenken.

's Nachts werd Jezus in de hof van Getsemané verraden door Judas Iskariot, één van zijn leerlingen. Judas leverde Jezus voor dertig 'zilverlingen' uit aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem. Zij beschuldigden Jezus van godslastering omdat hij zich Gods zoon noemde en in Gods naam zonden vergaf. Na de overval in de hof van Getsemané werd Jezus door de joodse hogepriester Kajafas verhoord en daarna door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld.

Witte Donderdag wordt zo genoemd naar de liturgische kleur van die dag en herinnert ook aan het bedekken van het kruisbeeld met een witte doek.

Op deze dag van 'het laatste avondmaal', wordt dus gedacht aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. In de nacht van Witte Donderdag wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. Het is niet zomaar een maaltijd, het is de vooravond van het Joodse Paasfeest (Pesach). Jezus en zijn vrienden denken aan hoe het joodse volk ooit door Mozes uit Egypte is bevrijd.

Vóór dat de maaltijd begint maakt Jezus nogmaals duidelijk dat machtsverhoudingen, meesterschap en slavernij in zijn visie niet kunnen bestaan. Het gaat hem om dienstbaarheid aan elkaar, om broederschap, waarbij iedereen telt. Hij demonstreert dat op een bijzondere wijze. Hij gaat op zijn knieën en wast de voeten van zijn leerlingen. En dit terwijl Jezus hun meester is. Een meester die de dingen op z'n kop weet te zetten. Meesters worden helpers.

Tijdens deze maaltijd wordt het Jezus duidelijk dat er iemand onder zijn vrienden is die hem verraden zal. Er zijn mensen die willen dat Jezus wordt opgepakt en gedood. Judas, één van de leerlingen zal hen daarbij helpen. Jezus vertelt dat allemaal tijdens de maaltijd.

Na de maaltijd gaan Jezus en zijn leerlingen de stad uit naar de Olijfberg, waar Jezus tot God zal bidden. Vluchten doet hij niet. Die nacht wordt hij verraden, gevangen genomen en verhoord.

Carnaval

Aswoensdag

Vastentijd

Palmzondag

Witte Donderdag

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag en Paaswake

Pasen

Beloken Pasen